Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL18 RABO 0377 9023 22 ten name van I.C. Zwiers. Vermeld bij betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40,- plus de wettelijke consumentenrente.