ALGEMENE VOORWAARDEN

  • U dient bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs te tonen.
  • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
  • Behandelingen kunnen uitlopen.
  • Mobiele telefoons in de behandelruimte dienen op stil te staan, dit i.v.m. afleiding van de behandeling.
  • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de behandelaar op.
  • Isabella Zwiers is aangesloten bij de klachtenregeling van het NGS en het KNGF
  • Wij houden ons aan de privacyregeling van het NGS en het KNGF.
  • Wij hanteren de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Wij hanteren de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).